EFEMÉRIDES

Un 28 de febrero de ...

1886

1928

Foto no disponiblenació

Tito Reyes

1939

1948

1950

1952

Foto no disponiblese estrenó

Sala de guardia

1953

Foto no disponiblenació

Ricardo Pald

1956

Mimí Ardunació

Mimí Ardu

1963

Jorge Dieznació

Jorge Diez

Barcos de papelse estrenó

Barcos de papel

1970

1974

1981

Tono Andreumurió

Tono Andreu

1982

1984

1989

1994

2002

2004

2013

Villegasse estrenó

Villegas